SİZ HANGİ İSLAMI YAŞIYORSUNUZ?

2015-01-31 11:50:00

 S İ Z  H A N G İ  İS L A M I Y A Ş I Y O R S U N U Z?

 

Günümüzde İslam gündemde.                                                                                                                                                   Kimileri İslam, terörizmi barındırıyor diyor. Buna örnek olarak da Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak’ta yaşananları gösteriyor.                                                                                                                                                                                       Kimileri Radikal İslam’dan bahsediyor. İran’ı örnek gösteriyor.                                                                                       Kimileri de Ilımlı İslam’ı örnek gösteriyor. Arap baharı ile bunu kurmaya çalışıyor.                                                               Peki, yükselen İslam hangi İslam, yaşanan İslam hangi İslam?                                                                                                 Bizim ülkemizde yaşayanların %95’i Müslüman. Yaşadıkları ise hangi İslam?

İslam ın temel Kur an da” Tüm insanlar eşit ve adaletli yaratıldı, kadın ve erkek farklı yaratıldı ama eşit yaratıldı “diye bahsedilir.                                                                                                                                                                                     Ama bizde din adına konuşan birçokları “Kadın ve erkek eşit değildir, bu fıtrata aykırıdır.” Der. Bu görüş acaba sizce hangi İslam.                                                                                                                                          

Peygamberimiz döneminde yaşanan İslam da kadın, ticaretle uğraşıyor (Hz. Hatice), savaşa katılıyordu.(Hz. Ayşe)   Şimdi ise biz de bazıları kadını iş yaşamından çekmeye, çalışan kadını aşağılamaya çalışıyor.                           Onların bu yorumu acaba hangi İslam?

 Kuran’da  “Kişilere verilmiş bir mülkiyet hakkı yoktur. Göklerin ve yerin tüm mülkiyeti Tanrı’ya aittir.” (Zümer s.) “Onlardan elde edilen kazancın kendine yetenden fazlası ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.” der.(Recm S.34, Bakara S. 319)                                                                                                                                                                                                       Bu bir tanrı emirdir. Ve bu emir Peygamberimiz zamanında zekât olarak uygulanır. Peygamberimizin ölümünden sonra ise zekât vermek istemeyen birçok egemen bu uygulamaya karşı çıkar.                                                                     Hz. Ebubekir halifelik döneminde bunları durdursa da,  Hz. Ali’nin ölümünden sonra iktidarı yeniden ele geçiren aynı kişiler, fıkıh ve meallerde değişime giderek, Kuran’da olmamasına rağmen zekâta kırk da bir uygulaması getirerek bu sorunlarını çözümlerler.                                                                                                                                         Onlar o günü çözümlemişler çözümlemesine de, günümüze bakınca galiba bu günü çözümleyememişler. Çözümleyebilmiş olsalardı eğer, bu gün Müslüman ülkelerde görülen yoksul, zengin farklılığı bu kadar yüksek olur muydu?                                                                                              

İslami prensiplerde“Çalışanın hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz, komşusu açken tok yatan bizden değildir.”  düşüncesi vardır.                                                                                                                                                                      Vardır var olmasına da, bugün iş cinayetlerinin en çok olduğu, işçi haklarının en çok gaspa uğradığı yerlerden birinin de bizim ülkemiz olması, benim gibi size de bizde hangi İslam ın uygulandığını sorgulatmıyor mu?                                                                                                                                           

Kuran’da Zümer suresinde: Tanrıyla insan arasında şefaatçi olan aracıların önüne geçmek için“Tanrı size yetmiyor mu?” diye açık bir şekilde sormasına rağmen, bugün bizde birçokları kendilerini yalnız Tanrı’ya hasredeceklerine “Tanrı+ peygamber+ sahabe + tabiin + mezhep müçtehitleri + eski alimler + daha sonra gelen alimcikler ve şeyhlerden” oluşan şirketlere teslim etmiş görünmüyor mu? Tarikatların, cemaatlerin en yoğun çalışma yürüttüğü yerlerden biri de bizim ülkemiz değil mi?                                                                                                                                       O halde bizdeki İslam, hangi İslam.

İslam da CİHAD, baskı ve zulme karşı bir direniş hareketidir. Peygamberimiz zamanında Müslümanlığın yayılması ve kabule zorlanması için yapılmış hiçbir cihat hareketi yoktur. Peygamberimiz zamanında Medine sözleşmesine göre, farklı inanış sahipleri yıllarca bir arada ve özgürce yaşamışlardır.

Peki, öyle ise,  Sınırlarımızda yaşanan İŞİD, ülkemizdeki Hizbullah, Hrant Dink, Santa Mario kilisesinde yaşanan papaz Andrea Santoro cinayetleri veya sinagoga yapılan saldırı, Madımak Oteli’nde Alevi oldukları için insanların yakılması acaba hangi İslam adına yapılan eylemlerdi?                                                                                                        Biz hangi İslam’ı yaşıyoruz?

Doğduğunda yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hz. Muhammet, dönemin baskı ve zulmüne bir başkaldırı olarak İslam düşüncesiyle karşı durmuştu.                                                                                                               O bu eyleme başladığında yoksuldu ve yalnızdı. Öldüğünde de iktidar arayışında olanların tartışma aralığında, o yine ekonomik birikimsiz ve yalnızdı. Ölmeden önce veda hutbesini on binler izlerken öldüğünde Cenaze namazı 17 kişiyle kılınmıştı. Cenaze namazını kıldıran da, şimdi birçoklarının düşüncelerine karşı çıktığı Hz. Ali idi.

 Hz. Muhammed zamanında ezilenlerin umudu olan Müslümanlık yükselişte idi. Dönemin egemenleri onu durduramamıştı. Ama onun ölümünden sonra iktidarı ele geçirenler (EMEVİLER) bu düşüncenin içini boşaltmak için boş durmadı. Gelecekte o düşüncelerin yeniden karşılarına çıkmaması için de onun düşüncelerini yok etmeye Kerbela’da onun torunlarını yok etmeyle başladılar.                                                                                                             Ama bitirememiş olsalar ki bu gün İslam, ezilenlerin umudu olarak yeniden yükselişte. Ve karşıtını yaratıp atağa kaldırmakta. Baksanıza, bu gün yine yükselen İslam yeni Emevi düşünceli! kendisini İslam savunucusu olarak görevli kabul edilenlerce Irak’ta, Suriye’de yeni  Kerbela’ lar düzenleyerek  onu durdurmaya çalışılmakta.

Peygamberimiz zamanında kandil gecesi kutlaması diye bir uygulama yoktu. Hiçbir kutlama da yapılmadı. Ama bizim ülkemizde bu gece kandil gecesi, Peygamberimizin doğum günü kutlanıyor bu gün. Herkesin camilerde, evlerde şefaat arayışı içerisinde ibadet ederek günahlarından arınmaya çalıştığı bu günde, siz yine de bir düşünün.       

Biz bu gün hangi İslam’ı uyguluyoruz. Muhammed İslam’ını mı, Emevi İslam’ını mı, ABD’nin ılımlı İslam’ı mı?   

 Not: Kuran meallerindeki alıntılar Edip Yüksel in mealinden alınmıştır.03.01.2015

                                                                                                                         ÖMER YATIR

   

    

3
0
0
Yorum Yaz